NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

ISBNews
30.06.2017 14:34
A A A


Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 244 mln euro wobec 46 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 186 mln euro deficytu w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,2%" - czytamy w komentarzu NBP do danych.

W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z ujemnego na dodatnie.

"Nadwyżka wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług o 3,6 mld zł. Poprawiło się również saldo dochodów pierwotnych o 3,2 mld zł oraz saldo dochodów wtórnych o 2,8 mld zł. Jednocześnie zmniejszyła się nadwyżka w obrotach towarowych o 3,4 mld zł" - czytamy dalej.

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 2,7 mld zł. Oznacza to istotne pogorszenie  tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją mniejszego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w I kwartale br. wyniosły 2,8 mld zł. W porównaniu do I kwartału 2016 r. były one niższe o 8,1 mld zł, podał także bank centralny. 

(ISBnews)