Fitch potwierdził rating AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną

ISBNews
30.06.2017 15:05
A A A


Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie 'AA+(pol)', podała agencja. Rating ma perspektywę stabilną.

"Potwierdzenie ratingu i perspektywy ratingu odzwierciedla naszą niezmienioną ocenę utrzymujących się dobrych wyników operacyjnych miasta oraz jego bardzo niskiego zadłużenia, które pomimo spodziewanego wzrostu nie powinno wpływać negatywnie na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i wskaźników spłaty długu. Rating bierze również pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych na rzecz kopalni węgla, który to może być skompensowany dzięki wysokiej płynności miasta" ? czytamy w komunikacie.

Fitch prognozuje, że w latach 2017-2019 Rybnik utrzyma marżę operacyjną około 10%, na co korzystnie wpłynie oczekiwany wzrost gospodarki narodowej o średnio 3,2% rocznie, przekładający się na wyższe dochody miasta z tytułu podatków (od osób fizycznych oraz od nieruchomości). Dodatkowo, dalsze utrzymywanie ścisłej kontroli wydatków operacyjnych, jak dotychczas, powinno wesprzeć dobre wyniki operacyjne miasta, utrzymujące się od lat na dobrym poziomie.

"W 2020 r. marża operacyjna Rybnika może obniżyć się do około 8% w związku z prawdopodobieństwem zwrotu pobranego podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych na rzecz kopalni węgla. [?] Zakładamy jednak, że bardzo dobra sytuacja płynnościowa miasta i solidne wyniki operacyjne mogą skompensować zasądzoną kwotę i nie zagrażać obsłudze zadłużenia Rybnika" ? czytamy dalej.

Zgodnie z oczekiwaniem agencji, obsługa zadłużenia w 2017r. wyniesie 20 mln zł, a następnie spadnie średnio poniżej 10 mln zł w latach 2018-2019. Wynikać to ma głównie z harmonogramu wykupu obligacji, które mają najwyższy udział w portfelu kredytowym Rybnika (68% na koniec 2016r.), a które przewidziane są do pełnego wykupu w 2017 r.

"Prognozujemy, że w latach 2017-2020 wydatki majątkowe miasta wyniosą łącznie 740 mln zł, czyli średnio rocznie 21% wydatków ogółem (więcej niż w latach 2012-2016, gdy wydawało średnio 15,7%). Inwestycje będą finansowane głównie z nadwyżki bieżącej Rybnika oraz z dotacji unijnych, a pozostała część z długu. Główną inwestycją będzie budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Rybnik (koszt około 460 mln zł)" ? napisano także w materiale.

(ISBnews)