ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

ISBNews
03.07.2017 12:02
A A A


Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Zdecydowana większość przedsiębiorstw - zarówno małych, średnich, jak i mikrofirm (89%) w finansowaniu swojej działalności wciąż preferuje wykorzystanie środków własnych, zaś niespełna 50% średnich podmiotów korzysta z kredytu bankowego. Bieżący rok przynosi jednak ożywienie w kredytach inwestycyjnych - 44% średnich firm oraz blisko jedna trzecia mikro i małych firm korzysta już z takiego kredytu, co oznacza odpowiednio 2-krotny oraz 2,5-krotny wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). 

Na koniec kwietnia 2017 banki w Polsce udzieliły przedsiębiorstwom łącznie ponad 360 mld zł kredytów, z czego blisko 56% - 201 mld zł - przypadało na segment małych i średnich firm. 

Najpowszechniejszym zewnętrznym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw jest kredyt bankowy - zarówno dla średnich firm (48% wskazań) o rocznych obrotach w przedziale 3,6-30 mln zł, jak i dla mikro i małych przedsiębiorstw o obrotach do 3,6 mln zł (37% wskazań).  Zdecydowana większość przedsiębiorstw z obu segmentów - 89% - w finansowaniu swojej działalności w dalszym ciągu preferuje wykorzystanie środków własnych" - wynika z badania "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych". 

ZBP podał, że w br. odnotowano znaczy wzrost korzystania z kredytu inwestycyjnego. Blisko połowa (44%) średnich firm oraz blisko jedna trzecia mikro i małych firm korzysta z kredytu inwestycyjnego, co oznacza w przypadku średnich firm 2-krotny wzrost, a w przypadku mikro i małych firm 2,5-krotny wzrost liczby firm korzystających z tego rodzaju kredytu bankowego porównaniu z 2015 rokiem. Dodatkowo co trzecia średnia firma oraz co piąta mikro i mała firma korzysta z kredytu obrotowego w formie odnawialnej lub nieodnawialnej.

"Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych - blisko 57% średnich firm i 44% mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a jedynie co dziesiąta firma negatywnie postrzega widzi trudności w dostępie do tego źródła finansowania. Jako znaczące źródła finansowania mikro, małych i średnich firm wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych" - czytamy w raporcie. 

Z dotacji UE w finansowaniu swojej działalności dotychczas skorzystało 24% średnich oraz 12% małych przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że przeważająca większość firm, które dotychczas posiłkowały się środkami z Unii Europejskiej przy realizacji projektu - odpowiednio 85% średnich oraz 75% mikro i małych - bez wsparcia środkami EU nie zrealizowałyby  projektu lub zrealizowany go w mniejszym zakresie. Ponad połowa firm poinformowała, iż wsparcie unijne zostało przeznaczone na cel inwestycyjny, w przypadku zaś co trzeciej firmy wsparcie to wykorzystano także na finansowanie działalności bieżącej. Wśród barier uzyskania dofinansowania wymieniane są: zawężenie profilu tematycznego nowych programów, biurokracja i skomplikowane procedury oraz czasochłonność obsługi dotacji w firmie.

Według ZBP, ogólny poziom ubankowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mierzony skalą wykorzystania 10 najbardziej popularnych produktów bankowych wskazują, że ten segment rynku w dalszym ciągu ma bardzo duży potencjał wzrostowy, przy czym warto zaznaczyć, że poziom ubankowienia firm średniej wielkości jest przeciętnie wyższy niż przedsiębiorstw o niższych obrotach.

Najbardziej popularne produkty w obu segmentach to przede wszystkim rachunek bieżący, przelewy i wypłaty z bankomatów, karty płatnicze i obsługa kasowa. Według badania, najbardziej preferowanym kanałem komunikacji i rozliczeń z bankami jest internet, w tym elektroniczny system dostępu do rachunku bankowego i pakietu usług umożliwiający bezpośrednie operacje bankowe. 

Mimo, iż zdecydowana większość badanych firm - odpowiednio 78% mikro i małych firm oraz 84% średnich firm odnotowała w 2016 r. zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do odkładania nadwyżek finansowych. 

"Połowa mikro i małych oraz przeszło jedna trzecia średnich firm zatrzymuje wolne środki na rachunku nie lokując ich. Natomiast co trzecia mała firma i co piąta średnia firma nie posiada wolnych środków. Jedynie co piąta mała firma lokuje wolne środki finansowe, natomiast w przypadku średnich firm, lokowanie wolnych środków finansowych jest dwukrotnie częstsze" - czytamy także.

Najpopularniejszymi kierunkami lokowania wolnych środków finansowych  w 2017 r. są krótkoterminowe złotowe (do 30 dni) oraz lokaty bankowe złotowe średnioterminowe (od 1 do 6 miesięcy).

"Lokowanie nadwyżek finansowych w zdecydowanej większości przypadków ma miejsce w banku podstawowym, zwłaszcza wśród mikro i małych firm, natomiast co piąta średnia firma lokuje wolne środki również w innych instytucjach finansowych. Wartym uwagi jest, to że aż połowa badanych właścicieli mikro i małych firm przyznała, że wolne środki w ich firmach pozostają na rachunku bieżącym" - powiedział dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych Indicator prof. Jan Garlicki, cytowany w komunikacie. 

Przedsiębiorcy zapytani o to, jakie dodatkowe usługi lub produkty byliby skłonni zakupić za pośrednictwem banku, najczęściej wskazywali na doradztwo w zakresie wykorzystania i rozliczania przyznanej pomocy ze środków UE oraz porady prawne.

Badanie "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych" zostało przeprowadzone wśród przeszło 1 210 polskich przedsiębiorców metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych i zrealizowane  w II kw. br. przez CBM Indicator we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich. 


(ISBnews)