W tym tygodniu dla rynków najważniejsze relacje z czerwcowych posiedzeń Fed, EBC

ISBNews
03.07.2017 14:06
A A A


Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu zapewne nadal najistotniejszym wątkiem rynkowym będą perspektywy polityki monetarnej globalnie. Stąd uwaga rynkowa skupi się na publikacjach stenogramów z czerwcowych posiedzeń Komitetu Otwartego Rynku Fed oraz rady EBC. W kontekście ostatnich wydarzeń na rynkach europejskich, zapewne ten drugi protokół będzie wyczekiwany z większą niecierpliwością, uważają ekonomiści BOŚ Banku.

"Przez pryzmat dalszej polityki monetarnej Fed postrzegane będą także planowane na bieżący tydzień publikacje dot. gospodarki USA ? czerwcowe dane dot. rynku pracy oraz odczyty wskaźników koniunktury ISM. Jednocześnie przez pierwsze dni tygodnia (do wtorku włącznie) aktywność inwestorów na rynku globalnym będzie zapewne mniejsza, ze względu na święto w USA - Dzień Niepodległości we wtorek, 4 lipca" - czytamy w raporcie tygodniowym.

Według nich, dla EBC w dalszym ciągu ważne pozostaje brak wystarczającej pewności co do trwałości i stabilności wzrostu inflacji. Być może, biorąc pod uwagę charakter wystąpienia, bardziej optymistyczny wydźwięk retoryki prezesa EBC był związany z kwestią istotnego wpływu ilościowego luzowania polityki pieniężnej EBC na koszty finansowania długu krajów europejskich. Ta kwestia pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka dla decyzji banku centralnego i niejednokrotnie przedstawiciele EBC wskazywali na konieczność podkreślania jedynie okresowego charakteru bieżącej ultra-luźnej polityki pieniężnej. Biorąc natomiast pod uwagę prognozy inflacyjne EBC, odnotowaną w tygodniu minionym silną aprecjację kursu euro nie sądzimy, aby w nadchodzących miesiącach przedstawiciele rady EBC podtrzymywali bardziej "jastrzębią" retorykę.

"Podtrzymujemy nasze założenia utrzymania ? choć w mniejszej skali ? programu QE w 2018 r. i stabilizacji do końca 2018 r. stóp procentowych EBC (w tym stopy depozytowej) na bieżącym poziomie. Biorąc pod uwagę powyższe założenie oczekujemy korekty rynkowej, w tym osłabienia notowań euro oraz spadku rentowności obligacji skarbowych w Europie ? w tym polskich SPW" - czytamy dalej.

Na polskim rynku najistotniejszym wydarzeniem będzie dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podczas posiedzenia w tym tygodniu Rada zapozna się z najnowszą projekcją makroekonomiczną NBP.

"Sądzimy, że ze względu na istotną korektę w dół notowań ropy naftowej projekcja prawdopodobnie przyniesie obniżenie prognozy inflacji na bieżący rok (wobec dotychczasowej prognozy średniorocznej inflacji na poziomie 2%). Obniżenie ścieżki inflacji w projekcji NBP w połączeniu z bieżącym spadkiem inflacji w czerwcu mogą poskutkować nie tylko utrzymaniem dotychczasowej łagodnej retoryki RPP, lecz nawet jej wzmocnieniem. Wydaje się prawdopodobne, że w tej sytuacji prezes NBP jeszcze dobitniej niż dotychczas podkreśli rosnące prawdopodobieństwo stabilizacji stóp NBP nie tylko w bieżącym roku, ale także w 2018 r." - napisano w raporcie.

Ponadto w piątek oczekiwana jest publikacja przeglądu oceny ratingowej Polski przez Fitch. BOŚ Bank oczekuje, że agencja potwierdzi długoterminowy rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną.

(ISBnews)