Przychody LPP wzrosły o ok. 15% r/r do 3,07 mld zł w I-VI 2017 r. 

ISBNews
03.07.2017 14:15
A A A


Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) -  Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez LPP w okresie styczeń ? czerwiec br. roku wyniosła 3 069 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15% w skali roku, zaś szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52% i była wyższa o 5 pkt proc. r/r, podała spółka. 

Narastająco w okresie styczeń - czerwiec br. sprzedaż internetowa wyniosła ok.136 mln zł i była wyższa o ok. 99% r/r. 

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2017 roku przez GK LPP wyniosły ok. 627 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku o około 13%. Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2017 wyniosły ok. 34,3 mln zł i były wyższe o ok. 105% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2016" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca 2017 roku wyniosła ok. 933 tys. m2 i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku. 

Dodatkowo LPP poinformowało, że od od III kwartału 2017 rozpoczyna stosowanie zabezpieczeń kursu walutowego USD/PLN przez zawieranie kontraktów forward. 

"Celem transakcji jest zminimalizowanie poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych (poniżej linii zysku operacyjnego). Spółka rozpoczyna zabezpieczanie poziomu kursów walutowych dla płatności w USD wobec dostawców - w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania finansowego (zaksięgowanie faktury od dostawcy), a datą płatności wynikającą z faktury. Zgodnie z przyjętym modelem zabezpieczenie płatności w USD będzie opiewać na 70% ich wolumenu" - czytamy dalej. 

LPP podało także, że kontrakty walutowe forward zawierane przez spółkę rozliczane będą z rzeczywistą dostawą waluty. Pierwsze transakcje zostały zrealizowane pod koniec czerwca, aby zabezpieczyć płatności wobec dostawców przypadające na III i IV kwartał 2017 r. 

Kwota zabezpieczonych pozycji na dzień bilansowy 30 czerwca 2017 roku wynosi 123 mln USD, podsumowano. 

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)