Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

ISBNews
03.07.2017 15:48
A A A


Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa w związku z brakiem porozumienia dotyczącego wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elblągu, podała spółka.

"Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 25 MWe" - czytamy w komunikacie.

Energa Kogeneracja uważa, że obiekt wykonany przez Mostostal Warszawa nie osiąga gwarantowanych parametrów technicznych przewidzianych w kontrakcie, a wykonawca nie usunął wielu zgłoszonych usterek. 

"Energa Kogeneracja w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii cieplnej zmuszona jest do przeprowadzenia modernizacji bloku, celem doprowadzenia go do stanu pozwalającego na niezakłóconą eksploatację z zachowaniem zakładanych parametrów technicznych instalacji" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)