Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
03.07.2017 18:11
A A A


Oferta Budimeksu warta 278,16 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka ? Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) ? początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18 km, podała spółka.

Huckleberry Games, spółka z grupy Erne Ventures, złożyła do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 499 999 akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr każda oraz 102 439 akcji serii E o wartości nominalnej 10 gr każda, podało Erne. 

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa w związku z brakiem porozumienia dotyczącego wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elblągu, podała spółka.

Jujubee zaplanowało premierę gry strategicznej czasu rzeczywistego "Realpolitiks Mobile" na 20 lipca w przypadku systemu iOS i 27 lipca na system Android, podała spółka.

Morizon zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w środę, 5 lipca, podała spółka.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez LPP w okresie styczeń ? czerwiec br. roku wyniosła 3 069 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15% w skali roku, zaś szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52% i była wyższa o 5 pkt proc. r/r, podała spółka.

Eksploatacja zlokalizowanego na Morzu Północnym złoża "Gina Krog", należącego m.in. do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rozpoczęła się w piątek, podała spółka. PGNiG Upstream Norway jest jednym z czterech partnerów konsorcjum na tym złożu ? polska spółka dysponuje 8% udziałów w koncesji.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała listy intencyjne z miastem Pionki i Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczym w Pionkach oraz z miastem Wolbrom i Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Celem współpracy kompleksowe zabezpieczenie potrzeb cieplnych, podała PGE. Grupa planuje wejście w segment usług zarządzania sieciami ciepłowniczymi w zakresie ciepłownictwa rozproszonego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wyniosły ponad 1,845 mln zł i były wyższe o 32,3% r/r, podała spółka.

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż apartamentów na osiedlu Miasto Marina we Wrocławiu. W pierwszym etapie nowego projektu powstaną 94 apartamenty, podała spółka.

Prime Minerals prowadzi negocjacje z chińską spółką Ekasa Yad Resources z Grupy Tsingshan Holding w sprawie potencjalnej współpracy w zakresie wydobycia i przetwarzania wapienia pochodzącego z obszaru koncesji spółki zależnej Prime Minerals - PT. Bintang Sinar Perkasa (BSP), podała spółka.

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 lipca br. o emisji do 10 mln szt. akcji serii C, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy kapitałów własnych i wskaźników zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów, podano także w komunikacie.

Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 11,04 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie Enei Elektrowni Połaniec - spółki zależnej Enei - powołało do zarządu Lecha Żaka na funkcję prezesa oraz Marka Ryńskiego i Jacka Kutza, podała Enea.

Umowa 4Mobility z Hyundaiem, w ramach której flota 4Mobility zostanie rozbudowana o ponad 200 aut modelu Hyundai i30 zostanie podpisana do 7 lipca br. poinformowała spółka.

M Food chce zakończyć due diligence JGV Bulgaria - bułgarskiego producenta miodu do końca lipca br, podała spółka. Wcześniej planowany termin to koniec I półrocza br.

Rada nadzorcza Elzabu powołała nowy zarząd spółki w składzie Krzysztof Urbanowicza jako prezesa oraz Jerzego Popławskiego na wiceprezesa, podała spółka.

Lokum Deweloper sprzedał 438 lokali w I poł. 2017 r., co oznacza wzrost o 42% r/r, podała spółka. Jednocześnie 190 lokali pozostało objętych umowami rezerwacyjnymi wobec 60 na koniec czerwca 2016 r. Liczba rozpoznań spadła natomiast w porównaniu do ubiegłego roku z 207 lokali do 24, co wynika z zaplanowanego harmonogramu realizacji inwestycji - większość przekazań nastąpić ma w II półroczu, w szczególności w IV kwartale, podała też spółka.

Akcjonariusze Elzabu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 10,07 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Odpis w wysokości 3,5 mln zł z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz różnice inwentaryzacyjne na kwotę 1,7 mln zł wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Mercora za rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku), podała spółka.

Rafał Bauer złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Próchnika, podała spółka. Tego samego dnia został on powołany w skład rady nadzorczej.

Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Protektora powołała nowy zarząd spółki w składzie Piotra Skrzyńskiego jako prezesa oraz Piotra Majewskiego jako członka zarządu, podała spółka.

Play celuje we wzrost przychodów i marż w perspektywie średnioterminowej, poinformował zarząd operatora.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku wypracowanego w 2016 r. i z części kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,23 zł na akcję, podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 121 572 621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 44 zł, zaś dla uprawnionych pracowników - 37,4 zł.

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o przeznaczeniu 31,16 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza łączną wypłatę w wysokości 0,19 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o przeznaczeniu 34,07 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,82 zł na akcję, podała spółka.

(ISBnews)