Elbląg uznał ofertę konsorcjum Vistalu Gdynia za najkorzystniejszą

ISBNews
04.07.2017 10:05
A A A


Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Elbląg wybrał ofertę konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM (lider), Vistal Gdynia (partner) oraz Vistal Infrastructure (partner) jako najkorzystniejszą, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości 34,9 mln zł, poinformował Vistal Gdynia.


"Cena zaoferowana przez konsorcjum firm to 34,9 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznaną zgodnie z kryterium cena, okres gwarancji, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz aspekt społeczny, podano także.


Wykonanie robót budowlanych dotyczy zadań inwestycyjnych: budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)