Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty

ISBNews
04.07.2017 15:25
A A A


Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja ? spółka zależna Taurona Polskiej Energii ? otrzyma 21,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiIŚ) na dwa projekty związane z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, podał Tauron.

Pierwszy dofinansowany projekt polega na kompleksowej modernizacji dwóch stacji elektroenergetycznych we Wrocławiu i w Oławie. W zakres prac wchodzi budowa, przebudowa urządzeń i infrastruktury technicznej. Drugi projekt to przebudowa stacji elektroenergetycznej Janów w Katowicach poprzez budowę nowych rozdzielni 110, 20 i 6 kV, podano w komunikacie.

Łączna wartość obu inwestycji to 54,3 mln zł, z czego ok. 60% pokrywa ze swoich środków Tauron Dystrybucja. Spółka zawarła umowę na dofinansowanie projektów kwotą 21,9 mln zł z Instytutem Nafty i Gazu ? Państwowym Instytutem Badawczym, który jest jednostką wdrażającą POIiŚ.

"To już kolejne podpisane przez Tauron Dystrybucja umowy w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Inwestycje, mają przede wszystkim doprowadzić do zmniejszenia awaryjności i ograniczenia strat energii oraz zapewnić warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń, w tym również przyłączeń OZE" ? powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

"Sieć dystrybucyjna ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i możliwości rozwoju polskich miast i gmin. Bez takich inwestycji nie byłby możliwy rozwój gospodarczy i społeczny, stąd znaczące zaangażowanie Tauron w rozbudowę i modernizację sieci. W 2017 r. będzie to 1,8 mld zł" ? dodał prezes.

Tauron Dystrybucja zawarł dotychczas 19 umów na dofinansowanie swoich działań inwestycyjnych na łączną kwotę dotacji 126,3 mln zł.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)