ARP: Mielecka i tarnobrzeska SSE wydały 40 zezwoleń na działalność w I półroczu

ISBNews
05.07.2017 14:24
A A A


Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) specjalne strefy ekonomiczne - SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan - wydały w I poł. 2017 r. 40 zezwoleń na działalność gospodarczą. Na mocy tych zezwoleń firmy zainwestują 984 mln zł i utworzą 1 158 nowych miejsc pracy, podała Agencja. 

"W pierwszym półroczu 2017 osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. 40 wydanych przez ARP zezwoleń na działalność gospodarczą, w tym aż 28 - co nas cieszy - dla polskich firm, przekłada się na prawie miliard złotych inwestycji. Te liczby świadczą o tym, że polski i zagraniczny kapitał docenia możliwości inwestycyjne w  naszych strefach" - skomentował prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

"Mamy satysfakcję, że zarządzane przez ARP specjalne strefy ekonomiczne dają przedsiębiorstwom impuls do rozwoju i wpływają korzystnie na gospodarkę regionów, w których funkcjonują. Odnotowujemy coraz więcej inwestycji związanych z nowymi technologiami. Przykładem branże: lotnicza, automotive czy elektroniczna, które są istotne z punktu widzenia realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - podkreślił także.

Wśród dominujących branż w I półroczu 2017 były: lotnicza, automotive, metalowa oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Największymi inwestorami pod względem nakładów finansowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obok lotniczej spółki MB Aerospace Rzeszów, która zainwestuje w strefie mieleckiej 90 mln zł, okazały się dwie firmy z branży spożywczej. Pierwsza z nich to: PZZ Lubella w podstrefie Lublin w strefie mieleckiej z inwestycją wartą 108,5 mln zł. Druga toQFG Food w podstrefie Radom w strefie tarnobrzeskiej, która inwestuje 90 mln złotych, podano również.

Spośród 40 zezwoleń wydanych przez ARP w I półroczu, 26 udzielono w SSE Euro-Park Mielec (dla porównania rok temu było to 19, a w 2015 r. 15 zezwoleń), a kolejne 14 zezwoleń w TSSE Euro-Park Wisłosan ARP (w 2016 r. było ich 8, a w 2015 r. 9). Zobowiązania inwestycyjne dla strefy mieleckiej wyniosły 626,4 mln zł, co jest wartością znacznie wyższą w porównaniu do I półrocza w latach ubiegłych (510,7 mln zł w 2016 r. i 227,6 mln zł w 2015 r.). Z kolei w strefie tarnobrzeskiej zobowiązania inwestycyjne wyniosły 357,6 mln zł, istotnie przewyższając wartości z lat ubiegłych (206,9 mln zł w 2016 r. i 235,7 mln zł w 2015 r.), czytamy dalej.

Jak wskazano, przedsiębiorców do SSE przyciągają nie tylko zwolnienia podatkowe. ARP zapewnia również bardzo dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Dodatkowym atutem jest dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz sieci dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu.

"Zarządzane przez nas specjalne strefy ekonomiczne to doskonałe miejsce do inwestowania, zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych koncernów. Dla inwestorów, którzy chcą tu rozwijać swój biznes, ARP przygotowała specjalną ofertę finansową. Można skorzystać z konkurencyjnych pożyczek przeznaczonych m.in. na rozpoczęcie działalności, rozwój oraz wdrażanie innowacji" - powiedział wiceprezes Dariusz Śliwowski.

W obu strefach zarządzanych przez ARP w stosunku do poprzednich lat wzrosła również liczba nowych miejsc pracy. Nadal wśród strefowych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, których w pierwszym półroczu było 70%.

Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny, najwięcej zezwoleń w pierwszym półroczu 2017 roku udzielono w województwie podkarpackim (24), a następnie w województwie lubelskim (9). Trzy zezwolenia przypadły na województwo mazowieckie, dwa na zachodniopomorskie i po jednym na województwa podlaskie i dolnośląskie. Najwięcej, bo aż 6 inwestycji, zostanie zrealizowanych w podstrefie Trzebownisko k. Rzeszowa. Ponadto 5 inwestycji zlokalizowano w podstrefie Lublin, 4 w podstrefie Stalowa Wola, a po 3 inwestorów będą miały podstrefy Mielec, Radom i Rzeszów.

Od początku istnienia stref ARP wydała w nich łącznie 739 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 18,5 mld zł zainwestowanego kapitału i utworzenie ponad 60 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 592 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach, przypomniano.

(ISBnews)