RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

ISBNews
05.07.2017 16:00
A A A


Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że poziom inflacji pozostanie umiarkowany w najbliższych kwartałach, a ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

"W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygaszanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - czytamy w komunikacie.

Tym samym RPP powtórzyła sformułowanie "W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone", którego użyła przed miesiącem.

RPP podkreśliła też, że inflacja bazowa jest nadal niska i wciąż umiarkowana jest dynamika jednostkowych kosztów pracy.

"Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano w dokumencie.

Odnosząc się do perspektyw wzrostu gospodarczego, RPP stwierdziła, że "w Polsce miesięczne dane o aktywności gospodarczej sygnalizują utrzymanie się stabilnej dynamiki PKB w II kwartale".

RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

"Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,6% do 2,3% w 2017 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji z marca 2017 r.), 1,1-2,9% w 2018 r. (wobec 0,9-2,9%) oraz 1,3-3,6% w 2019 r (wobec 1,2-3,5%" - czytamy w komunikacie.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7% w 2017 r. (wobec 3,4-4% w projekcji z marca 2017 r.), 2,5-4,5% w 2018 r. (wobec 2,4-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r.( wobec 2,3-4,4%).

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

(ISBnews)