Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
06.07.2017 18:08
A A A


Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Monnari Trade wyniosła ok. 60,7 mln zł w okresie II kwartału, podała spółka. W okresie I półrocza przychody wyniosły ok. 113,9 mln zł.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,097 mld zł na koniec czerwca, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,372 mld zł.

Projekt Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego" znalazł się na 1 miejscu na liście 13 projektów przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) kwotą 13,7 mln zł, poinformowała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 18 581,9 mln zł według stanu na 31 maja br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 18 447,6 mln zł.

Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. (Prohuman) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, podała spółka. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca listopada

Rada nadzorcza Alior Banku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 sierpnia br. Sylwestra Grzebinoga na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała instytucja.

PCC Rokita podjął decyzję o nieskładaniu, wobec aktualnych uwarunkowań, oferty na zakup aktywów Oltchim w Rumunii, poinformowała spółka.

Trzy wnioski Celon Pharma o dofinansowanie projektów złożone w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm na łączną kwotę niemal 75 mln zł zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podała spółka.

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości niekorzystnych glikoform względem leku referencyjnego - skierowanego przeciwko EGFR" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podał  Mabion. 

Abadon RE przydzielił 15 tys. obligacji serii 011 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości tj. 15 mln zł, poinformował Murapol. Obligacje o stałym, kwartalnym oprocentowaniu w wysokości 5% w skali roku, zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych w drodze oferty prywatnej, podano także.

Województwo zachodniopomorskie chce skorzystać z prawa opcji przewidzianej umową i zamówić od Newagu kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 6 trzyczłonowych i 4 czteroczłonowe, podała spółka. Łączna wartość opcji wynosi 122,71 mln zł netto.

IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w ramach tej transzy kupić do 400 tys. swoich walorów.

Orbis wprowadza na polski rynek markę MGallery by Sofitel. Pierwszy hotel powstanie we Wrocławiu.

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 49 nowych sklepów w I poł. 2017 r. wobec wzrostu o 46 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. Według stanu na 30 czerwca 2017 r., sieć Dino liczy łącznie 677 sklepów o powierzchni 257,1 tys. m2., podano także.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu JSW IX kadencji: zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju oraz zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka. 

Wszystkie elektrownie wodne zgłoszone przez Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE przeprowadzoną 30 czerwca br., podała spółka.

Ronson Development sprzedał 180 lokali w II kw. 2017 r., czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. W całym pierwszym półroczu br. sprzedaż sięgnęła 439 lokali, co oznacza wzrost o 21% r/r.

Akcjonariusz większościowy Pagedu, Mespila Investments Limited, rozważa ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Pagedu oraz zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podał Paged, ujawniając z opóźnieniem informację poufną z 7 czerwca.

Prairie Mining Limited uzgodniło z CD Capital Natural Resources Fund III LP warunki inwestycji CD Capital, mającej na celu wsparcie rozwoju projektu Dębieńsko kwotą 2 mln USD, podała spółka.

Kernel Holding sfinalizował przejęcie 100% udziałów w przedsiębiorstwie rolniczym na Ukrainie. Cena za 100% udziału w przejmowanym podmiocie to 43,3 mln USD, podała spółka.

Zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrotowym 2016, wynoszący 12,14 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

PlayWay planuje premiery co najmniej 11 gier do 30 września br., wynika z komunikatu spółki.