Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

ISBNews
07.07.2017 22:53
A A A


Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymano perspektywę ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja.

Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie AA-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2 i dla długu w walucie krajowej - na poziomie F1.

Decyzje o podtrzymaniu zarówno ratingów, jak i ich perspektyw bez zmian są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

"Ratingi Polski na poziomie A-  odzwierciedlają solidne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez właściwą politykę pieniężną oraz 'zdrowy' system bankowy. Ograniczeniem ratingów jest niski poziom PKB na osobę w odniesieniu do mediany krajów porównywalnych oraz wysokie zadłużenie zagraniczne netto (34% PKB w 2016 r. wobec -3% dla mediany grupy A. Dług publiczny, na poziomie 54,4% PKB na koniec 2016 r., jest zgodny z poziomem w krajach porównywalnych" - czytamy w komunikacie.

Agencja oczekuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 2,6% PKB w 2017 r. wobec 2,4% PKB szacowanych na 2016 r.

"Koszty zwiększonych transferów na rzecz rodzin (+0,3% PKB w 2017 r.) oraz wprowadzenie obniżki wieku emerytalnego od października 2017 r. (+0,1% w 2017 r. i 0,5% w 2018) zostaną w dużym stopniu zrównoważone przez większy wzrost przychodów, odzwierciedlający mocniejszą gospodarkę i poprawę ściągalności podatków (+30% r/r w przypadku ściągalności VAT w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2017 r.)" - czytamy dalej.

Fitch prognozuje deficyt w tym ujęciu na poziomie 2,5% PKB w 2018 i 2019 r.

Agencja spodziewa się też, że dług publiczny powinien pozostać stabilny w br.

Jak podkreśliło w swoim komunikacie Ministerstwo Finansów, "podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej".

(ISBnews)