Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się na poziomie celu w 2019 r.

ISBNews
10.07.2017 09:33
A A A


Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r.

"W porównaniu do projekcji marcowej presja inflacyjna narasta nieco szybciej, co jest związane z rewizją w górę ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego oraz prognozowanej skali poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce" - czytamy w raporcie.

W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że inflacja konsumencka wyniesie 2% r/r w 2017 r. i 2018 r., i przyspieszy do 2,3% r/r w 2019 r.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,9% w 2017 r., 2% w 2018 r. i 2,5% w 2019 r. wobec -0,2% w 2016 r.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 3,8% w 2017 r., o 2,5% 2018 r. i o 2,4% w 2019 r. wobec 0,8% w 2016 r.

Według centralnej ścieżki, ceny energii wzrosną o 2,8% w 2017 r., a następnie  o 1,4% w 2018 r. i o 2,3% w 2019 r. wobec -3,8% w 2016 r.

"W porównaniu do projekcji marcowej presja inflacyjna narasta nieco szybciej, co jest związane z rewizją w górę ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego oraz prognozowanej skali poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce" - czytamy dalej.

Oczekuje się również, że wśród czynników krajowych źródłem ryzyka dla przebiegu ścieżki inflacji i PKB poziom poziom podaży pracy, podał NBP.

"Rekordowo niski poziom stopy bezrobocia pozytywnie wpływa na sytuację gospodarstw domowych, jednak z drugiej strony niedostateczna podaż pracy może stać się dla przedsiębiorstw barierą dla dalszego zwiększania produkcji" - czytamy dalej.

Bank centralny podkreślił również, że ujemna obecnie luka popytowa domknie się w II połowie 2017 r. wraz ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a w latach 2018-19 ukształtuje się już na dodatnim, jednak umiarkowanym poziomie, nieznacznie przekraczającym 0,5% produktu potencjalnego. W tym samym kierunku oddziaływać będzie prognozowany w horyzoncie projekcji wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2017 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)