Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,9% w tym roku i do 4,3% w 2018 r.

ISBNews
10.07.2017 09:46
A A A


Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 4,9% na koniec tego roku i dalej do 4,3% na koniec 2018 r. oraz do 4,1% rok później (wobec 6,2% na koniec 2016 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2017-2019 wyniesie odpowiednio: 5,3%, 4,9% i 4,6%.

"W horyzoncie projekcji będzie następował dalszy spadek stopy bezrobocia BAEL, która już obecnie jest na najniższym poziomie w historii jej pomiaru. Obok wzrostu liczby pracujących, spadek ten będzie skutkiem ograniczenia zasobu siły roboczej. Obniżające się bezrobocie, duża liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy przyczynią się do przyśpieszenia dynamiki wynagrodzeń, na co wskazuje m.in. utrzymujący się powyżej średniej wieloletniej podwyżkami odsetek w zatrudnionych prognozach objętych przedsiębiorstw" -  czytamy w "Raporcie o inflacji".

Według NBP, kalę wzrostu płac będzie zwiększać rosnąca inflacja oraz podwyżki płacy minimalnej od początku 2017 i 2018 r.

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 1,2% w tym roku, natomiast jej wzrost obniży się do 0,3% w 2018 i do 0,2% w 2019 r. (po wzroście o 0,7% w ub.r.)

Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2017-2019 odpowiednio: 5,6%, 5,3% i 5% (wobec 6% w 2016 r.).

"Przy wzroście wynagrodzeń przewyższającym wzrost wydajności pracy, dynamika jednostkowych kosztów pracy w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom 3,0% w 2019 r." - głosi również raport.

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 1,8% w 2017 r., o 2,7% w 2018 r. oraz o 3% w 2019 r. (po wzroście o 2% w ub.r.) Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 2,8%, 3,2% i 3,1% (wobec 2% w 2016 r.).

(ISBnews)