Sfinks przedłużył wyłączność w negocjacjach ws. przejęcia portalu internetowego

ISBNews
10.07.2017 16:26
A A A


Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do dokumentu, określającego wstępne warunki możliwego nabycia 100% udziałów firmy, do której należy portal internetowy. Na mocy tego aneksu przysługujący Sfinksowi okres wyłączności negocjacyjnej został przedłużony do 30 września 2017 r., podała spółka. 

"Ponadto na dzień 14 lipca 2017 r. wskazany został graniczny termin na rozpoczęcie przeglądu przez spółkę sytuacji ekonomicznej oraz prawnej firmy, przy czym w przypadku braku rozpoczęcia ww. procesu we wskazanej powyżej dacie, okres wyłączności negocjacyjnej wygaśnie, a dokument termsheet ulegnie rozwiązaniu" - czytamy także w komunikacie.

W maju Sfinks Polska podpisał z właścicielami spółki prowadzącej na rynku polskim portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie którego strony uzgodniły wstępne warunki możliwej transakcji nabycia przez Sfinks 100% udziałów firmy.

Sfinks wyjaśniał, że zawarcie transakcji umożliwiłoby wykorzystanie synergii portalu należącego do firmy oraz usług świadczonych przez Sfinks na potrzeby realizacji strategii grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 w zakresie usługi delivery, tj. dostaw posiłków do klienta, przy jednoczesnej możliwości zaoferowania klientom dodatkowych, atrakcyjnych usług.

Przewidywana cena nabycia i zasady płatności przez Sfinks udziałów firmy to ok. sześciokrotność EBIT firmy za 2016 rok skorygowana o wartość gotówki oraz zadłużenia firmy na dzień transakcji, płatna w 4 transzach, z czego ostatnia do 20 czerwca 2018 roku, podano wtedy.

Na mocy zawartego termsheetu Sfinksowi przysługiwała wyłączność na prowadzenie negocjacji na okres do 10 lipca 2017 r., z możliwością jego przedłużenia do 30 września 2017 r.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)