Wielton ma zezwolenie na działalność w Łódzkiej SSE

ISBNews
12.07.2017 16:23
A A A


Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła Wieltonowi zezwolenia nr 313 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w Podstrefie Wieluń, poinformowała spółka.

"W ramach uzyskanego zezwolenia spółka planuje zrealizować kolejny projekt inwestycyjny na terenie strefy obejmujący rozbudowę mocy produkcyjnych istniejących zakładów produkcji i montażu, budowę i rozbudowę magazynów, budowę centrum obsługi klienta i wyposażenie powstałej infrastruktury w innowacyjny park technologiczno-maszynowy, zakup i montaż urządzeń, wyposażenia i oprogramowania" czytamy w komunikacie.

W zezwoleniu ustalono poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości przewyższającej 32 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.; zwiększenie zatrudnienia kształtującego się w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie średnio 1296,03 pracowników, o co najmniej 39 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 1335,03 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.; oraz zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., podano także.

"Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wyniesie odpowiednio 41,6 mln zł oraz 3,4 mln zł. Przewidywana maksymalna pomoc publiczna wyniesie 14,6 mln zł, tj. kwota stanowiąca 35% maksymalnych kwalifikowanych kosztów inwestycji" - czytamy również.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)