Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

ISBNews
12.07.2017 16:31
A A A


Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w polskich funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 1,1 mld zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu, który jest efektem rozpoczęcia procesu likwidacji wielu funduszy aktywów niepublicznych, podały Analizy Online. 

"Jednak, co ważniejsze, uwzględniając wyłącznie fundusze detaliczne wartość sprzedaży wyniosła blisko +1,2 mld zł netto. Oznacza to, że piąty miesiąc z rzędu wartość napływów netto utrzymuje się powyżej granicy 1 mld zł, a całe minione półrocze upłynęło pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży w tym segmencie rynku. Saldo wpłat i wypłat w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wyniosło ponad +7,3 mld zł. To najwięcej od dwóch lat" - czytamy w raporcie. 

Według Analiz Online, na tle minionych miesięcy uwagę przykuwa istotny wzrost sprzedaży funduszy dłużnych. Czerwcowy bilans wyniósł ponad 0,5 mld zł netto i był najwyższy spośród wszystkich segmentów funduszy. To równocześnie najwyższe tegoroczne saldo wpłat i wypłat jeśli chodzi o produkty dłużne. Zdecydowana większość środków  napłynęła do produktów, których kapitał lokowany jest na rynku polskiego długu korporacyjnego. 

Wysokie napływy odnotował segment funduszy gotówkowych i pieniężnych. W czerwcu trafiło do nich blisko +0,4 mld zł netto. 

"Biorąc pod uwagę całe minione półrocze bilans sprzedaży wyniósł blisko +2,0 mld zł netto ? to najwyższy wynik spośród wszystkich segmentów. Już trzeci miesiąc najwyższe saldo wpłat i umorzeń odnotował PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), do którego trafiło przeszło +230 mln zł netto. Na podium znaleźli się dwaj wielomiesięczni liderzy sprzedaży - Investor Płynna Lokata (Investor FIO) i UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)" - czytamy dalej. 

Czerwiec upłynął pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży także jeśli chodzi o fundusze akcji polskich. Napływ kapitału jest jednak dość symboliczny ? do produktów o strategii akcyjnej trafiło nieco ponad +50 mln zł netto.

"Mimo burzliwych nastrojów wśród inwestorów, które spowodowane były zmiennością na warszawskiej GPW, saldo wpłat i wypłat w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło przeszło +1,0 mld netto i było najwyższe od dwóch lat. Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, warto zauważyć, że od marca kapitał trafia przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które doświadczają przewagi wpłat nad umorzeniami (czerwcowy bilans sprzedaży wyniósł przeszło +100 mln zł netto). Sytuacja jest odwrotna jeśli chodzi o fundusze akcji polskich ? od marca wypłacono z nich blisko -0,3 mld zł netto, z czego -65 mln zł netto tylko w czerwcu" - czytamy w raporcie. 

Kolejny miesiąc z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły również fundusze mieszane, do których napłynęło ponad +0,2 mld zł netto. Łącznie w ciągu minionego półrocza do produktów tych trafiło ponad +1,6 mld zł netto ? to drugi najlepszy wynik spośród wszystkich segmentów. 

"O tak dobrym wyniku zadecydował przede wszystkim wzrost zainteresowania klientów funduszami stabilnego wzrostu, hitu sprzedażowego sprzed lat. Łącznie w minionym półroczu, do grupy tej trafiło blisko +0,6 mld zł netto ? to najwyższa wartość 6-miesięcznej sprzedaży od drugiej połowy 2014 r." - podały także Analizy Online. 

W czerwcu z funduszy absolutnej stopy zwrotu wypłacono blisko -100 mln zł netto. Mimo tego półroczny bilans sprzedaży tego segmentu wyniósł ponad 1,2 mld zł.  Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze runku surowców oraz sekurytyzacyjne. Przewagi wpłat nad wypłatami doświadczyły natomiast fundusze  nieruchomości. 

(ISBnews)