NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9%

ISBNews
13.07.2017 11:18
A A A


Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków na przełomie czerwca i lipca br., wynosi 1,9% na 2017 r. oraz 2% na 2018 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,1%, a na 2018 r. sięgała 2,2%.

"W latach 2017-2019 inflacja CPI będzie stopniowo wzrastać, ale pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). W br. należy się spodziewać wartości z zakresu 1,6-2,1% (są to granice 50- procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 1,9%.  W 2018 r. inflacja powinna się ukształtować pomiędzy 1,5% i 2,5%, zaś prognoza centralna to 2%. Dla 2019 r. brak wyraźnie zarysowanego scenariusza centralnego. Podobnie prawdopodobne są wartości leżące pomiędzy ok. 1,8% a 2,8%" - czytamy w raporcie. 

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 19 czerwca 2017 r. a 4 lipca 2017 r. Wzięło w niej udział 23 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i ośrodki analityczno-badawcze.

(ISBnews)