Grupa Best zainwestowała 70,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br. 

ISBNews
13.07.2017 17:25
A A A


Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II kwartale br. wyniosła 547,4 mln zł, co oznacza wzrost o 177% w skali roku. Koszt nabycia nowych portfeli sięgnął w tym czasie 70,4 mln zł i był wyższy o 77% licząc rok do roku, podała spółka. 

W I półroczu Grupa Best zainwestowała w nabycia nowych portfeli 148,8 mln zł (wzrost o 76% r/r), a wartość nominalna tych wierzytelności sięgnęła 965,9 mln zł (wzrost o 86% r/r). 

"W zeszłym roku na rynku polskim zainwestowaliśmy w nowe portfele ponad ćwierć miliarda złotych ? w tym roku planujemy zainwestować jeszcze więcej. W samym II kwartale kwota naszych inwestycji w nowe portfele przekroczyła 70 mln zł. Jesteśmy również po debiutanckiej, zakończonej sukcesem emisji obligacji w EUR, która daje nam komfort realizacji pierwszych inwestycji na rynku włoskim. Ponadto sukcesywnie pozyskujemy środki z emisji obligacji w złotówkach ? od stycznia 150 mln zł ? a także zasililiśmy spółkę kwotą 19 mln zł poprzez emisję akcji" - powiedział prezes Bestu Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best podał także, że spłaty z posiadanych portfeli w II kw. wyniosły 70,1 mln zł, w tym należne Grupie Best - 58,5 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 59,2 mln zł i 46,3 mln zł. 

W I półroczu wartość spłat sięgnęła 131,7 mln zł, w tym należne Grupie Best wyniosły 109,2 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 111,6 mln zł i 87,3 mln zł 

"Od początku 2017 r. obserwujemy dynamiczny wzrost spłat z zarządzanych przez nas wierzytelności. Wpływ na to miała poprawiająca się sytuacja ekonomiczna Polaków, ale także wzrost zrealizowanych przez nas inwestycji, jak również wciąż rosnące możliwości SIGMY, na której pracujemy od grudnia 2016 r. Dynamiczny wzrost spłat potwierdza, że nasze ostatnie inwestycje w portfele wierzytelności były udane, a ich efekty przekroczyły nasze pierwotne oczekiwania. Cieszy nas w szczególności wzrost spłat z wierzytelności w funduszach w pełni należących do Grupy, na których dynamika w pierwszym półroczu wyniosła 38%. Spłaty z wierzytelności w funduszach BEST I, BEST II i BEST IV NSFIZ wyniosły w I półroczu 86,7 mln zł i odpowiadały za 2/3 całości spłat w zarządzanych przez nas funduszach" - powiedział także prezes.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Best wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosiła ponad 14,1 mld zł wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)