Akcjonariusze Qumaka zdecydują 10 VIII o emisji do 30 mln akcji serii M bez pp

ISBNews
14.07.2017 11:36
A A A


Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10 sierpnia br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji zwykłych serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Wcześniej spółka poinformowała o niedojściu do skutku emisji akcji serii L.

"Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 mln sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za każdą akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Emisja akcji serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, a dotychczasowi akcjonariusze w całości zostaną pozbawieni prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii M (pozbawienie prawa poboru). Cenę emisyjną akcji ma ustalić zarząd spółki, wynika również w projektu uchwały.

"Zainteresowanie objęciem emisji serii L zgłosiło kilka podmiotów i funduszy, jednakże było ich zbyt mało, aby spełnić wymogi proceduralne i wewnętrzne regulacje obowiązujące te fundusze. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od zarządzających głównym czynnikiem, który zaważył na takim rozwoju wypadków, było spadek kursu akcji spółki znacznie poniżej ustalonej ceny minimalnej" - powiedział p.o. prezesa Wojciech Włodarczyk, cytowany w komunikacie.

W piątek ok. godziny 11.15 za jedną akcję spółki płacono 1,85 zł, podczas gdy cena emisyjna akcji serii L wynosiła 2,29 zł.

"Qumak jest spółką posiadającą unikatowy know-how, szerokie referencje, wieloletnie doświadczenie i bardzo rozbudowane portfolio klientów. Potencjał ten można z powodzeniem wykorzystać, do czego przekonana jest większość naszych inwestorów. Dokapitalizowanie spółki jest obecnie jednym z istotnych kroków, aby można było tego dokonać. Umożliwi to znaczącą poprawę sytuacji płynnościowej, zasili kapitał obrotowy i pozwoli na zrealizowanie innowacyjnych projektów. W międzyczasie zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania naprawcze w spółce, skupiające się obecnie na znacznym ograniczeniu kosztów ogólnego zarządu i administracji oraz rozwoju biznesu outsourcingowego"  - podsumował Włodarczyk.


Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)