IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 895 mln zł w czerwcu

ISBNews
14.07.2017 14:02
A A A


Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w czerwcu i wyniosło 895 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To szóste z rzędu dodatnie saldo i najlepszy wynik od lutego br. 

"Kontynuujemy dobrą passę dla rynku TFI. W tym roku ani razu nie zanotowaliśmy odpływu środków z funduszy. Dobre nastroje na giełdach i wyniki makroekonomiczne naszej gospodarki skutecznie zachęcają do lokowania oszczędności w fundusze inwestycyjne" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Izba podkreśliła, że wynik osiągnięty w czerwcu to zasługa prawie wyłącznie funduszy niededykowanych, do których inwestorzy wpłacili nieco ponad +1 mld zł. 

"Fundusze dedykowane z (dodatnim) saldem +0,1 mld zł, w tym miesiącu były tylko tłem. Liderem czerwca zostały fundusze dłużne, z imponującym jak na wakacyjne warunki saldem +0,63 mld zł. Nie zmieniło się zainteresowanie inwestorów ze względu na typ emitenta instrumentów i największy napływ odnotowały fundusze obligacji nieskarbowych (+0,57 mld zł)" - czytamy  w raporcie. 

Najpopularniejsza grupa inwestycji z maja ? fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego ? znalazła się na drugim miejscu, z saldem wpłat i umorzeń na poziomie +0,26 mld zł. Fundusze akcji utrzymały dodatni wynik +15 mln zł. 

"Warto zauważyć, że zainteresowanie tą grupą produktów, mierzone wartością nabyć, było jednym z wyższych w tym roku. Wydaje się zatem, że obecne saldo może być efektem zderzenia się optymistów i pesymistów inwestycyjnych odnośnie obecnego stanu rynków kapitałowych. Część z nich widzi rosnące indeksy, inni z kolei widzą wysokie ceny, które mogą szybko spaść" - czytamy dalej. 

Niewielkie saldo ujemne zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (-0,18 mld zł). Był to  drugi odpływ w tym roku i jeden z niewielu w ostatnich kilkunastu miesiącach, a majowy ubytek środków wyniósł tylko ok. -0,1 mld zł.

IZFiA podała, że dobre wyniki sprzedaży w tym roku, bez ani jednej przerwy, notują fundusze mieszane. W czerwcu inwestorzy wpłacili do nich per saldo +0,21 mld zł i tym samym grupa ta stała się najpopularniejszą jak dotąd kategorią inwestycji w fundusze. Do końca czerwca saldo +1,5 mld zł było wyższe niż wynik funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego, które dotąd cieszyły się powodzeniem.

"Przyglądając się rynkowi szerzej, z perspektywy minionego półrocza warto również zwrócić uwagę na wyraźny odpływ środków z funduszy dedykowanych i rynku niepublicznego, odpowiednio -2,1 mld zł oraz prawie -0,8 mld zł. Obydwie kategorie, szczególnie grupa rozwiązań dedykowanych, stanowiły w ubiegłym roku silne koło zamachowe dla całego rynku. W tym roku rośnie on w dobrym tempie bez tego wspomagania" - podsumowała w raporcie IZFiA. 

(ISBnews)