GetBack wygrał przetarg banku na zakup portfeli wierzytelności

ISBNews
19.07.2017 07:55
A A A


Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności, podała spółka.

?Cena zaoferowana przez podmiot zależny emitenta, wynosząca więcej niż 25% równowartości przychodów netto grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu" ? czytamy w komunikacie.

Zgodnie z regulaminem przetargu bank zastrzegał sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Emitent poinformuje osobnym raportem o innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem, wskazano także.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

(ISBnews)