Echo sprzedaje Sagittarius Business House na rzecz funduszu W-HIH Immo Invest

ISBNews
20.07.2017 09:20
A A A


Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Sagittarius - Projekt Echo - 113, spółka zależna Echo Investment, zawarła z funduszem W-HIH Immo Invest przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa obejmującego m.in. grunt we Wrocławiu, na którym realizowany jest projekt Sagittarius Business House, podało Echo Investment.

"Cena sprzedaży przedsiębiorstwa została ustalona, jako: (i) iloraz NOI (tj. różnicy między przychodem operacyjnym a nieodliczanymi kosztami operacyjnymi) Przedsiębiorstwa oraz stopy kapitalizacji w wysokości 6,175%. Wysokość ceny jest szacowana na ok. 65 000 000 euro. Cena będzie płatna w dniu zamknięcia. Natomiast po podwyżce ceny, która jest warunkowana przejęciem przez najemców pomieszczeń i miejsc parkingowych w budynku stanowiących przynajmniej 80% powierzchni najmu w budynku, całkowita szacunkowa cena za sprzedaży przedsiębiorstwa wyniesie ok. 73 000 000 euro. Należy zaznaczyć, że zarówno cena płatna na zamknięciu, jak i cena po podwyżce ceny ulegnie pomniejszeniu m.in. o wartość 'okresów bezczynszowych', 'okresów z obniżką czynszu' oraz o koszty prac wykończeniowych budynku (ang. fit-out works), co w konsekwencji oznacza, że szacunkowa cena płatna na zamknięciu oraz szacunkowa cena po podwyżce ceny wyniesie odpowiednio ok. 56 000 000 euro oraz 63 000 000 euro" - czytamy w komunikacie.

Strony uzgodniły, że kupujący nabędzie przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzą lub będą wchodzić w szczególności: prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Suchej oraz ul. Borowskiej, prawo własności budynku biurowo-usługowego, którego budowa realizowana jest na gruncie, znanego pod nazwą Sagittarius Business House oraz budowli związanych z gruntem [...], podano również.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)