Benefit Systems zawarł umowę zakupu 9 klubów fitness za maks. 38,6 mln zł

ISBNews
21.07.2017 08:21
A A A


Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Fitness Place oraz Fit Invest, spółki zależne Benefit Systems, zawarły warunkową umowę nabycia 9 klubów fitness od Platinium Wellness za łączną cenę nieprzekraczającą 38,57 mln zł, podała spółka.

"Na podstawie umowy kupujący nabędzie 9 klubów fitness, w tym:
- pięć klubów fitness w województwie małopolskim działających pod marką 'Fitness Platinium';
- cztery kluby fitness w województwach śląskim i opolskim działające pod marką 'Smart Gym';
za łączną cenę nieprzekraczającą 38 568 124,91 zł. Umowa określa szereg warunków zawieszających odnoszących się do skuteczności przeniesienia na kupującego kubów fitness. Zgodnie z umową, kupujący wpłaci sprzedającemu zadatek w wysokości 18 000 000,00 zł, zaś pozostała część ceny zostanie zwolniona z rachunku depozytowego po spełnieniu uzgodnionych w umowie warunków" - czytamy w komunikacie.

Umowa dotycząca nabycia dalszych 3 klubów fitness w województwie małopolskim, wymienionych w liście intencyjnym pomiędzy stronami z lutego br., zostanie zawarta w okresie późniejszym, podano także.

Zamiar koncentracji przedsiębiorstw będący skutkiem zawarcia i realizacji Umowy nie podlega zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Celem zakupu Klubów Fitness jest zapewnienie odpowiedniej bazy treningowej dla użytkowników kart sportowych MultiSport, flagowego produktu grupy kapitałowej Benefit Systems" - podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)