PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 2,5 mld zł kw/kw na koniec VI

ISBNews
21.07.2017 08:45
A A A


Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 2,5 mld zł w porównaniu z poprzednim kwartałem do poziomu 1,2 mld zł na koniec II kw. 2017 r., poinformowała spółka.

"W minionym kwartale koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując dźwignię finansową do poziomu 3,7% oraz zadłużenie netto o 2,5 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 3,5 mld zł, pomniejszonych m.in. o wydatki inwestycyjne" - czytamy w komunikacie.

W tym okresie dokonano również wykupu obligacji detalicznych serii A i B, w wysokości 400 mln zł, podano także.

Średni termin zapadalności zadłużenia koncernu przypada na 2021 r., wynika z prezentacji wynikowej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)