BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

ISBNews
26.07.2017 09:27
A A A


Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Na rachunkach bieżących klienci banków trzymali w maju br.  już ponad 58% swoich pieniędzy wobec 51,7% rok wcześniej oraz 49,2% dziesięć lat temu, wynika z analizy BGŻOptima. Tylko 2,7% oszczędności w bankach stanowią depozyty dłuższe niż dwa lata i stale ich ubywa.

Równocześnie banki zaczęły raportować rekordowe napływy środków na rachunki bieżące. Według NBP, w IV kw. ubiegłego roku wartość gotówki i lokat a vista osiągnęła najwyższą dynamikę od 2004 r. ? 17,2%. 

"Takie zachowanie klientów banków to skutek obniżenia wartości lokat z długim terminem zapadalności. Na rachunkach bieżących pieniędzy od wielu miesięcy stale przybywa. Spadek zainteresowania lokatami długoterminowymi jest coraz mocniej zauważalny. Z raportu 'Sytuacja gospodarstw domowych w IV kwartale 2016 r.', opublikowanego przez NBP w czerwcu br. wynika, że proces odwracania się klientów od depozytów terminowych zaczął się w połowie 2015 r. Wtedy osłabła dynamika napływu nowych środków do banków. W ostatnich trzech kwartałach 2016 r. po raz pierwszy saldo wypłat przekraczało saldo wpłat na depozyty" - czytamy w komunikacie. 

Według ekspertów BGŻOptima, przyczyny niewielkiego udziału lokat o długim terminie zapadalności są złożone. Wynikają m.in. ze struktury oferty bankowej, jak też przyzwyczajeń samych klientów, którzy chcą mieć dostęp do swoich oszczędności i nie są zainteresowani "zamrożeniem" kapitału na dłuższe okresy. Tym bardziej, że na rynku stale pojawiają się oferty depozytów na 3-6 miesięcy relatywnie atrakcyjnie oprocentowanych.

"Spadek zainteresowania lokatami wynika też częściowo z rosnącego popytu na inne produkty finansowe, oferujące potencjalnie wyższe stopy zwrotu, jak fundusze inwestycyjne, które notują dobre wyniki" - podsumowano w informacji.

(ISBnews)