Zarząd ZM Ropczyce zapowiada kroki prawne wobec okupujących biuro ZM Invest

ISBNews
26.07.2017 15:50
A A A


Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - ZM Ropczyce podejmą wszelkie dostępne prawem kroki, aby osoby zaangażowane w nielegalną akcję okupacyjną biura ZM Invest poniosły konsekwencje prawne, podał zarząd w oświadczeniu.

?Zarząd ZM Ropczyce kategorycznie przeciwstawia się trwającym bezprawnym działaniom, zainicjowanym i kontynuowanym przez grupę osób nie respektujących decyzji sądu pod przewodnictwem byłego prezesa ZM Invest  - Leona Marcińca. Bezprecedensowe, siłowe zajęcie biura ZM Invest dokonane w ubiegły piątek (21 lipca) przez wynajętych, uzbrojonych w długa broń ochroniarzy detektywa bez licencji, to działania całkowicie bezprawne. Okupacja biura i  niewpuszczenie do siedziby ZM Invest legalnie wybranego, wpisanego do KRS-u, zarządu ZM Invest w osobie Renaty Czapka, mają na celu próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od uprzednio podjętych nielegalnie działań: podejmowania decyzji o operacjach finansowych bez zachowania wymaganych reżimów prawnych, korzystania z kont firmowych, wynoszenia i niszczenia dokumentów, czy podejmowania innych kroków mogących zdestabilizować funkcjonowanie spółki" ? czytamy w oświadczeniu.

Zarząd ZM Ropczyce podkreślił, że osoby, które chcą w nielegalny sposób przejąć kontrolę nad ZM Invest swymi działaniami  doprowadzają do destrukcji grupy kapitałowej, posługują się przy tym kłamstwami.

"Jako przykład ewidentnego mijania się z prawdą można przywołać publiczne wypowiedzi, zarówno Wiesława Zaniewicza, jak również byłego prezesa ZM Invest ? Leona Marcińca, którzy zaprzeczali w wypowiedziach do mediów, jakoby jeden nie sprzedał, a drugi nie kupił znaczącego pakietu akcji  ZM Ropczyce. Z informacji posiadanych przez spółkę wynika, że tak sprzedaż miała miejsce. Szczególnie naganny jest fakt, że kłamstwa dopuszcza się osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, adwokat" - czytamy również. 

?Podejmiemy wszelkie prawem dostępne kroki, by osoby zaangażowane w nielegalną akcję okupacyjną poniosły konsekwencje prawne tych działań. Od rozstrzygania, kto ma rację są w Polsce niezawisłe sądy. Nie samosądy" ? podsumował zarząd ZM Ropczyce w oświadczeniu.

ZM Invest jest czołowym akcjonariuszem ZM Ropczyce.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)