X-Trade Brokers miał wstępnie 29,53 mln zł zysku netto w I półroczu

ISBNews
26.07.2017 17:20
A A A


Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers Dom Maklerski miał wstępnie 29,53 mln zł zysku netto, 52,58 mln zł zysku operacyjnego przy 125,24 mln zł przychodów w I półroczu 2017 r., podała spółka.

"W I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł r/r o 34,0 mln zł, tj. 182,4% osiągając wartość 52,6 mln zł wobec 18,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 29,5 mln zł wobec 23,0 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 28,1%" ? czytamy w komunikacie.

Wynik netto I półrocza 2017 roku ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:
- 10,0% wzrost przychodów z działalności operacyjnej wynikający z wyższej rentowności na lota;
- znacząca poprawa efektywności kosztowej przejawiająca się spadkiem kosztów działalności operacyjnej o 22,5 mln PLN;
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln zł;
- wystąpienie ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,2 mln zł (I półrocze 2016: 2,9 mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut, podano także.

"Przychody z działalności operacyjnej wzrosły w I półroczu br. o 10,0% r/r z 113,8 mln zł do 125,2 mln zł. Od strony strukturalnej ukształtowane one zostały wzrostem rentowności na lota przy porównywalnym wolumenie obrotu liczonym w lotach" ? czytamy dalej.

Średnia liczba aktywnych rachunków na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 20 016 wobec 16 305 rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)