KE zatwierdziła 393 mln zł dofinansowania na modernizację linii Lublin-St. Wola

ISBNews
27.07.2017 09:38
A A A


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła projekt modernizacji linii kolejowych nr 68 i 565 na odcinku Lublin ? Stalowa Wola Rozwadów, wraz z elektryfikacją, podało Ministerstwo Rozwoju. Całkowita wartość inwestycji to blisko 569 mln zł, w tym 393 mln zł to dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w Programie Polska Wschodnia i stanowi element tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej.

"Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe, co spowoduje odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko. Oczekujemy także pozytywnego wpływu na przewozy pasażerskie: szybsze, bezpieczne i komfortowe połączenia kolejowe, tak wewnątrz makroregionu, jak i w skali krajowej, powinny zwiększyć mobilność mieszkańców i poprawić dostępność rynków pracy" ? powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w materiale.

Projekt jest elementem tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej - linii kolejowych łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Jej realizacje przewidziano w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030). Prace inwestycyjne w perspektywie finansowej 2014-2020 będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF, środki krajowe, oraz programy operacyjne: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów na Wschodniej Magistrali Kolejowej przekroczy 6,5 mld zł, podano także.

"Komisja Europejska zatwierdza wkład funduszy europejskich tylko dla największych inwestycji, tj. takich, których koszty kwalifikowane przekraczają 75 mln euro (transport). Przed decyzją KE projekt musiał uzyskać potwierdzenie jakości od niezależnych ekspertów (IQR JASPERS)" - czytamy dalej.

Beneficjentem projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68 i 565 na odcinku Lublin ? Stalowa Wola Rozwadów, wraz z elektryfikacją" jest PKP PLK S.A. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2020 r. Modernizowany odcinek należy w części do kolejowej sieci TEN-T.

(ISBnews)