Awbud ma umowę na prace przy oczyszczalni ścieków w Zabrzu za 21 mln zł

ISBNews
27.07.2017 15:08
A A A


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Awbud zawarł z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na przebudową oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu - część I ? roboty budowlane, za ryczałtowo 20,99 mln zł brutto, podała spółka.

"Projekty dla ekologii i energetyki stanowią jedną z trzech głównych specjalizacji Grupy Awbud, a ich udział w przychodach Grupy systematycznie rośnie. Posiadamy bogate kompetencje, skupione w dedykowanym realizacji tylko tego typu zleceń dziale, które pozwalają nam świadczyć obsługę w systemie zaprojektuj i wybuduj, poszerzoną o uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych, zintegrowanych i sektorowych. Z kolei rozbudowany park maszynowy umożliwia nam realizację skomplikowanych technologicznie projektów, w takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, zakłady kogeneracji biomasy czy elektrociepłownie" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.

W ramach otrzymanego zlecenia, Awbud przebuduje część obiektów stanowiących infrastrukturę oczyszczalni ścieków, a część zabudowy wyburzy i zastąpi nową. Ponadto Grupa zmodernizuje infrastrukturę i sieci na terenie oczyszczalni, celem dostosowania całego obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, podano także.

Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w okresie 24 miesięcy od daty podpisania aktu umowy.

"W pierwszym kwartale 2017 roku przychody Grupy Awbud z realizacji zleceń dla ekologii i energetyki wynosiły ponad 15,8 mln zł wobec 9,6 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowiło odpowiednio 27,7% oraz 15,5% udziału w ogólnych wpływach Grupy w tych okresach" - czytamy dalej.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.

(ISBnews)