Synektik może rozpocząć II fazę badań klinicznych kardioznacznika

ISBNews
27.07.2017 15:32
A A A


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej  dotyczącą przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka. Badania II fazy potrwają do końca 2018 r., zaś w następnym etapie spółka zamierza pozyskać partnera do dalszej realizacji tego projektu.

"Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej jest niezbędna do rozpoczęcia aktywnej fazy badania klinicznego, w tym rekrutacji pacjentów. Przewidujemy, że badanie pierwszego pacjenta będzie wykonane nie później niż w październiku tego roku ? powiedział prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Celem II fazy badań klinicznych jest ocena wartości diagnostycznej badanego produktu jako bezpiecznego znacznika dla wykrywania zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzewaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową.

Badania tej fazy prowadzone będą w polskich ośrodkach badawczych i weźmie w nich udział kilkudziesięciu pacjentów. Całość kosztów badania finansowana będzie w ramach grantu Horyzont 2020 w wysokości 15,7 mln zł. Zakończenie II fazy powinno umożliwić rozpoczęcie procesu komercjalizacji poprzez ewentualne podpisanie umowy partneringowej, wskazano także.

Kardioznacznik umożliwia pomiar ilościowego przepływu krwi przez mięsień sercowy. Pozwala to przeprowadzić analizę stanu zdrowia pacjenta i jego rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego i w chorobie niedokrwiennej serca oraz ocenić stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, podkreśliła spółka.

Synektik przewiduje, że badanie kliniczne II fazy potrwa do końca 2018 r. W następnym etapie spółka planuje pozyskanie partnera do dalszej realizacji tego projektu.

"Jesteśmy przekonani, że etap po zakończeniu badania II fazy będzie optymalny z punktu widzenia znalezienia partnera. Jak pokazują inne transakcje, tego typu kontrakty partneringowe mają ogromny potencjał komercyjny" ? powiedział prezes.

"Nasz harmonogram zakłada pierwsze wpływy z planowanej komercjalizacji kardioznacznika w 2019 r." - dodał.

Strategicznym rynkiem w przypadku kardioznacznika będą dla Synektik Stany Zjednoczone, podano także.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)