Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu do 18 mln zł na buy-back

ISBNews
27.07.2017 16:28
A A A


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego.

"Zwyczajne walne zgromadzenie[...] postanawia upoważnić zarząd spółki do nabycia akcji własnych [...]. Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej:
1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje spółki.
2. Nabywanie akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania [...].
3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego spółki tj. 143 985,36 zł.
4. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
5. Nabywanie akcji spółki może następować za cenę nie niższą nie 20 zł i nie wyższą niż 30 zł za jedną akcję.
6. Na nabycie akcji spółki przeznacza się maksymalnie kwotę 18 000 000 zł, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia" - czytamy dalej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)