Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w czerwcu

ISBNews
31.07.2017 11:08
A A A


Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w czerwcu br. - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2016 r. wynosiła 6,3%.  

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 821 tys. w czerwcu wobec 828 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 7,7%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 7,1%. 

(ISBnews)