BIEC: WRP wzrósł, podaż pracy zaburzona

ISBNews
01.08.2017 09:00
A A A


Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł m/m w lipcu 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że pomimo, iż wzrost był większy niż przed miesiącem, nie oznacza to odwrócenia dotychczasowych tendencji do spadku bezrobocia.

"Tym niemniej, ostatnio obserwowane zmiany wskaźnika odzwierciedlają coraz wyraźniej symptomy przegrzania rynku pracy. Mimo wysokiej podaży nowych ofert od pracodawców, odpływ z bezrobocia w efekcie zatrudnienia jest stosunkowo niski, co wskazuje na niedostateczną ilość efektywnej podaży pracy" - czytamy w raporcie.

Zmniejszony odpływ z bezrobocia do zatrudnienia występuje mimo rosnącej liczby ofert pracy dostępnych w urzędach pracy, podkreślono.

Autorzy raportu podkreślają, że do PUP-ów trafiają częściej oferty pracy gorzej płatnej o mniejszych wymaganiach dot. kwalifikacji. "Zmniejszony odpływ do zatrudnienia wskazuje jednak na niedopasowania pomiędzy stroną popytową i podażową ? pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników" - czytamy dalej.

"Ponownie, lecz w nieco większym stopniu niż przed miesiącem, przeważyła liczba przedsiębiorstw planujących zatrudnienie nowych pracowników, nad tymi, którzy planują redukcję liczby osób w zatrudnieniu. Przyjęcia do pracy oczekiwane są przez wszystkie rodzaje, pod kątem klasy wielkości, firm, choć w największym stopniu przez przedsiębiorstwa duże (250 i więcej pracujących)" - podał BIEC.

W ujęciu sektorowym producenci wyrobów tekstylnych oraz odzieży, a także z branży farmaceutycznej zapowiadają więcej zwolnień niż przyjęć do pracy, podobnie jak miesiąc temu.

(ISBnews)