NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 12% r/r do 144,1 mld zł w I kwartale

ISBNews
02.08.2017 11:28
A A A


Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 144,1 mld zł w I kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 12% r/r i spadek o 7% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W I kwartale 2017 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 144,1 mld zł, czyli mniej o 11,3 mld zł niż w poprzednim kwartale, co stanowiło spadek o 7,3%. Odnotowana wielkość obrotów potwierdza wcześniej zaobserwowaną prawidłowość cyklicznego spadku obrotów w pierwszym kwartale roku w porównaniu do obrotów w kwartale poprzedzającym tj. ostatnim kwartale roku poprzedzającego. Natomiast obserwując zmianę wielkości obrotów na przestrzeni długiego okresu (kilkuletniego), można zauważyć, że wartość transakcji wzrasta. I tak, na przestrzeni ostatniego roku zwiększyła się ona o 12%, a w okresie ostatnich dwóch lat o 30%" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2017 r. udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 39,7%. Na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 2,5 punktu procentowego, podał też bank centralny.

"W I kwartale 2017 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 140 zł, czyli uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału (148 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W I kwartale 2017 r. na jedną kartę przypadało średnio 27,2 przeprowadzonych transakcji (w poprzednim kwartale 28,4)" - czytamy dalej.

Według danych przekazanych przez banki, w I kwartale 2017 r. przy użyciu kart przeprowadzono 854,6 mln transakcji bezgotówkowych, czyli o 8,1 mln transakcji mniej niż w poprzednim kwartale, co stanowiło spadek o 0,9%.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie obserwacji wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2017 r. do analogicznego okresu w 2016 r., liczba transakcji była większa o 21%, a porównując do 2015 r., była większa o 56%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest rezultatem bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart" - wskazano w raporcie.

W I kwartale b r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 57,3 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło zmniejszenie o 4,4 mln zł czyli spadek o 7,1%.

"Porównując I kwartał 2017 r. do analogicznego okresu w 2016 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji była większa o 19%, a porównując do 2015 r., była większa o 42%. Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w długim okresie czasu wykazuje tendencję rosnącą" - skomentował NBP.

Na koniec I kwartału 2017 r. znajdowało się na rynku polskim 37,7 mln kart płatniczych, to jest o 862 tys. kart więcej niż w grudniu 2016 r. (wzrost o 2,3%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 29,1 mln szt. i zwiększyła się o 808 tys. (wzrost o 2,9%). W okresie I kwartału 2017 r. liczba kart kredytowych zwiększyła się o 75 tys. sztuk (wzrost o 1,3%). Na koniec marca 2017 r. łączna liczba kart kredytowych wynosiła 5,96 mln szt.

"Na przestrzeni ostatnich lat na rynku polskim nastąpiła prawdziwa rewolucja w sposobie korzystania z kart płatniczych. Wprowadzenie na rynek polski kart zbliżeniowych zostało przeprowadzone bardzo sprawnie w obrębie całego sektora bankowego, co umożliwiło dostarczenie klientom 29,4 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej (30,2 mln wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych). Obecnie karty zbliżeniowe stanowią 77,9% wszystkich kart płatniczych w Polsce" - czytamy w raporcie.

Na koniec marca 2017 r. sieć bankomatów w Polsce obejmowała 23 759 urządzeń. Na przestrzeni I kwartału 2017 r. liczba wypłat w bankomatach była mniejsza o 10,5 mln transakcji, czyli w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o 6%. Na przestrzeni I kwartału 2017 r. przeprowadzono 161,5 mln wypłat z bankomatu o łącznej wartości 73,7 mld zł. Wartość wypłat w bankomacie była mniejsza w porównaniu do IV kwartału 2016 r. o 5,6 mld zł, co stanowiło spadek o 7%. Średnia wartość realizowanej wypłaty z bankomatu wynosiła 456 zł (w poprzednim kwartale odnotowano wartość średnią na poziomie 461 zł).

W I kwartale 2017 r. wzrosła liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cash back). Na koniec marca 2017 r. takich placówek było  115,3 tys., czyli o 5,8 tys. więcej niż w grudniu 2016 r. (wzrost o 5%). Na przestrzeni I kwartału 2017 r. dokonano 3 mln wypłat sklepowych, czyli o 123 tys. mniej niż w kwartale poprzednim (spadek o 4%). Wartość wypłat sklepowych wyniosła 334,6 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 16,5 mln zł (spadek o 5%), podał też NBP.

(ISBnews)