Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

ISBNews
02.08.2017 18:04
A A A


Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Open Finance zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie ok. 19,44 mln zł, podała spółka.

"Po zasięgnięciu opinii podatkowej oraz po konsultacjach z audytorem zakończył proces dotyczący analizy możliwości ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji wartości firmy. W trakcie analizy zarząd dokonał ponownej oceny realizacji tego składnika aktywa z punktu widzenia przepisów podatkowych obowiązujących na dzień 30 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym zarząd zdecydował o zaprzestaniu amortyzacji wartości firmy dla celów podatkowych" ? czytamy w komunikacie.

Zgodnie z MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" zarząd podjął decyzję o prospektywnym ujęciu wyżej opisanej zmiany począwszy od 1 stycznia 2017 roku, która skutkuje utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie 19.438 tys. zł oraz jednocześnie korektą podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 628 tys. zł oraz za pierwszy kwartał 2017 roku w kwocie 313 tys. zł, podano również.

"Podejmując decyzję o dokonaniu wyżej opisanej zmiany zarząd emitenta kieruje się zasadą ostrożnego osądu. Emitent zwraca uwagę, iż zmiana dotycząca odpisu aktualizującego wartość aktywa podatkowego ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność i działalność operacyjną emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Zarząd emitenta nadal będzie kontynuować strategię rozwoju działalności w oparciu o podstawowe kategorie produktowe i wyznaczone kierunki rozwoju" ? czytamy dalej.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. który będzie opublikowany najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku, zaznaczono także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)