MF: Tegoroczne wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowane w budżecie

ISBNews
03.08.2017 09:43
A A A


Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Tegoroczne wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) powinny być wyższe od poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2017 r., poinformował wiceminister finansów Paweł Cybulski.

"Dane za pierwsze półrocze br. w zakresie wykonania dochodów z VAT pozwalają przewidywać, że tegoroczne wpływ z VAT przekroczą kwotę dochodów z tego tytułu przyjętą do prognozy dochodów budżetu państwa zapisaną w ustawie budżetowej na 2017 r." - napisał Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Na koniec czerwca br. kwota wpływów z VAT wyniosła 80,01 mld zł, jak podał wcześniej resort finansów. Stanowiło to 55,8% planu na cały rok.

Cybulski poinformował, że kwota dokonanych zwrotów VAT w I półr. br. wyniosła 37,84 mld zł.

"Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów podatkowych w pierwszych miesiącach 2017 r. miały m.in. zmiany systemowe, wśród których z ważniejszych należałoby wymienić:
* wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie,
* ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT,
* ograniczenie 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT,
* wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego
* zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. euro do 15 tys. złotych" - napisał wiceminister.

Ponadto rekomendacja resortu finansów, aby w przypadkach braku zagrożenia wypłaty nienależnego zwrotu, urzędy skarbowe dokonywały zwrotów podatku VAT bez zbędnej zwłoki, spowodowała większe w ujęciu rok do roku zwroty w grudniu 2016 r. i zmniejszenie zwrotów na początku 2017 r., dodał.

"W rezultacie z uwagi na fakt jednorazowego charakteru wpływu niektórych zmian (np. w zakresie kwartalnego rozliczenia) duże przyrosty w pierwszych miesiącach roku mogą ulec spowolnieniu w miesiącach następnych, wciąż jednak powinny być widoczne efekty pozostałych działań, które strukturalnie poprawiają ściągalność podatkową" - podsumował Cybulski.

Na początku czerwca wicepremier. minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że dotychczasowe wyniki budżetu wskazują, że rząd idzie "we właściwym kierunku", jeśli chodzi o realizację zapowiadanego zwiększenia wpływów z VAT w tym roku o 10,9% r/r.

(ISBnews)