PGE: Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole przekroczyło 80%

ISBNews
04.08.2017 12:48
A A A


Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole przekroczyło 80%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). W najbliższym czasie planowana jest faza rozruchu bloku nr 5.

"PGE odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, czyli gwarantowaniu milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnych i relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, a ponadto zredukuje emisję dwutlenku węgla o ok. 25% na jednostkę wyprodukowanej energii" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Prace na placu budowy trwają od początku lutego 2014 r. 

"Osiągnęliśmy już gotowość rozproszonego systemu sterowania technologicznego i elektrycznego do rozpoczęcia prac uruchomieniowych. Trwają intensywne prace związane m.in. z kablowaniem obiektów i montażem rurociągów średnio i niskoprężnych oraz przygotowaniem do płukania układów olejowych turbiny bloku nr 5" - wskazał prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada.

Obecnie trwa montaż turbozespołów dla bloków 5 i 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także prace przy montażu elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin.

"Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Tzw. 'zimny rozruch' ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego" - podano także. 

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę zależną PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Bloki opalane będą węglem kamiennym, którego roczne zużycie szacowane jest na ok. 4 mln ton.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)