Prairie planuje zakończyć prace nad BSW dla kopalni Jan Karski we wrześniu br.

ISBNews
08.08.2017 09:20
A A A


Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - Prairie Mining Limited spodziewa się zakończenia prac nad Bankowym Studium Wykonalności (BSW) dla kopalni Jan Karski przygotowywanym przez strategicznego partnera - China Coal we wrześniu 2017 roku, podała spółka. Studium ma stanowić podstawę do zawarcia kontraktu EPC i uruchomienia finansowania budowy przez chińskie instytucje finansowe.

"To niezwykle ważny czas dla Prairie, kopalni Jan Karski i całej Lubelszczyzny. Razem z naszym partnerem - China Coal, jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm zajmujących się budową kopalni na całym świecie, jesteśmy coraz bliżej uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji kopalni Jan Karski, która zapewni wiele potrzebnych miejsc pracy i przyczyni się do rozwoju Polski Wschodniej" - powiedział prezes Ben Stoikovich, cytowany w komunikacie.

Prairie przyjęło w lipcu br. dwie delegacje z Chin, w skład których weszli przedstawiciele: China Coal, Chińskiego Instytutu Projektowania Kopalń Jinan oraz China National Machinery Import & Export Corporation. Delegacje odbyły spotkania z wojewodą lubelskim i przedstawicielami Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz polskimi firmami budowlanymi i dostawcami. Zespoły techniczne kontynuowały prace nad BSW, którego finalizacja, zgodnie z umową o strategicznej współpracy pomiędzy Prairie a China Coal, zaplanowana jest na wrzesień 2017 r. BSW będzie podstawą do zawarcia kontraktu EPC i ustalania warunków finansowania z chińskimi bankami, podano również.

Opublikowane w maju 2017 r. wyniki analizy prób węgla z odwiertu, przeprowadzonego na terenie przyszłej kopalni Jan Karski wykazały, że głównym produktem zakładu będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu, przypomniano. Spółka obecnie aktualizuje strategie marketingowe i sprzedażowe, tak by odpowiadały nowym wynikom, i wprowadzi je również do finalizowanego BSW.

"Prairie, zgodnie z harmonogramem, kontynuuje prace mające na celu złożenie kompletnego wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Spółka posiada pierwszeństwo na złożenie wniosku o koncesję wydobywczą dla złoża Lublin, w tym na obszar K-6-7. W maju 2017 r., Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie pozytywnie zaopiniował projekt zagospodarowania złoża. Spółka obecnie czeka na zakończenie zmian planistycznych, spodziewane jest podanie komunikatu w tej sprawie w najbliższych tygodniach. Prairie zamierza uzyskać decyzję środowiskową w drugiej połowie 2017 r. Uzyskanie tych dokumentów i pozwoleń umożliwi złożenie wniosku o koncesje wydobywczą" - czytamy dalej.

20 lipca 2017 r. główny geolog kraju upublicznił list zawierający liczne oświadczenia dotyczące kopalni Jan Karski oraz posiadanych przez spółkę koncesji. Spółka stwierdziła, że w stanowisku podał on niepoprawne i nieoddające stanu spraw informacje. Z kolei 31 lipca 2017 r., rzecznik partii i klubu parlamentarnego PiS Beata Mazurek stwierdziła, że wspomniane wypowiedzi nie są oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, podano również w komunikacie.

"Odnosząc się do informacji przedstawionych przez głównego Geologa Kraju w zakresie wykonania obowiązków koncesyjnych, spółka informuje, że zgodnie z prawem wypełniła obowiązki koncesyjne, przez wykonanie siedmiu odwiertów i opracowanie dokumentacji. Na podstawie prawidłowo wykonanych prac geologicznych, minister środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną nowego złoża 'Lublin'. Dodatkowe odwierty, poza ukończonymi siedmioma, nie mają żadnego wpływu na prawo pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. W 2015 r. Prairie poszerzyła swoje koncesje o fakultatywną możliwość wykonania kolejnych odwiertów, w razie takiej potrzeby ze strony odbiorców lub instytucji finansowych. Niektóre z dodatkowych odwiertów zostały już wykonane, inne są obecnie realizowane lub planowane. Na spółce nie ciąży obowiązek prawny wykonania więcej niż siedmiu odwiertów w celu wypełnienia wymagań koncesyjnych i złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski" - czytamy dalej.

Celem już wykonanych prac była aktualizacja danych historycznych, które pochodzą z lat 60. i 70. XX wieku i nie spełniają standardów wymaganych przy budowie nowoczesnych kopalń i pozyskiwaniu finansowania. Działalność eksploracyjna była również niezbędna do przeprowadzenia badań geotechnicznych, które wykazały możliwość zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w projektowanej kopalni, podano także.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)