GPW prowadzi analizy dotyczące wykorzystania technologii opartej na blockchain

ISBNews
08.08.2017 09:58
A A A


Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi analizy dotyczące wykorzystania technologii opartej na blockchain, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Fotek.

"Giełda systematycznie poszerza swój strategiczny ogląd i dostrzega potencjał, jaki niesie ze sobą technologia blockchain. Dlatego prowadzimy analizy w kwestii wykorzystania technologii opartej na blockchain" - powiedział ISBnews Fotek.

"Istnieje duży potencjał wykorzystania tej technologii dla rynku giełdowego, np. w sferze rozliczeniowej poprzez łańcuch bloków między poszczególnymi grupami uczestników obrotu giełdowego. Tu synergia jest potencjalnie duża" - dodał wiceprezes.

Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Kluczowe jest utrzymanie zbiorowej "księgi rachunkowej" transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)