Geotrans miał wstępnie 311,8 tys. zł jednostkowej straty netto w II kw.

ISBNews
10.08.2017 08:20
A A A


Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Geotrans odnotował 950,3 tys. zł jednostkowej straty netto w II kw. 2017 r. i 311,8 tys. straty netto za I poł. 2017 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

"Zarząd spółki szacuje osiągnięcie w II kw. 2017 r. następujących jednostkowych wybranych danych finansowych:

- przychody netto ze sprzedaży o wartości 3.070.352,25 zł (spadek o 7,05% r/r), co w ujęciu narastającym, obejmującym całe pierwsze półrocze 2017 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 7.555.374,01 zł (spadek o 11,57% r/r)" ? czytamy w komunikacie.

Zysk EBITDA szacowany jest na 649 456,36 zł (spadek o 3,17% r/r) w I kw. i 1 509 691,84 zł w I poł. 2017 r. (spadek o 24,80% r/r).

Spółka szacuje stratę netto o wartości 950 311,08 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 503 901,03 zł). Strata netto za I półrocze szacowana jest na 311 812,08 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 1 544 934,67 zł).

"Biorąc pod uwagę powyższe informacje, w opinii zarządu emitenta sytuacja finansowa spółki jest stabilna i w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej nie pozostaje w żaden sposób zagrożona" - czytamy dalej.

W związku z brakiem informacji o szacunkowych wynikach finansowych spółki zależnej Kompania Elektryczna zarząd nie posiada wiedzy dotyczącej szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej emitenta w zakresie umożliwiającym przekazanie ich do wiadomości publicznej, wyjaśniono.

Geotrans poinformował wcześniej o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości akcji Kompanii Elektrycznej z kwoty 2,91 mln zł do kwoty 1,5 mln zł.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)