Mirbud ma umowę na łącznik do obwodnicy Inowrocławia za 94 mln zł

ISBNews
10.08.2017 12:06
A A A


Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbudu (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę 4,88-kilometrowego łącznika do obwodnicy Inowrocławia za 93,97 mln zł.

"O powzięciu informacji o wyborze oferty konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, emitent informował [...] dnia 26.05.2017" - przypomniano w komunikacie.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 761 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)