IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

ISBNews
11.08.2017 13:19
A A A


Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

"Świetny obecny wynik naszych TFI to efekt sporego zainteresowania i stosunkowo wysokiego popytu na jednostki funduszy. We wszystkich najważniejszych klasach aktywów bilans wpłat i umorzeń jest pozytywny" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Izba podkreśliła, ostatni raz tak wysoki bilans wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych zanotowano dokładnie rok temu, w lipcu 2016 roku. Lipcowe saldo 2017, mimo pełni sezonu wakacyjnego, było niemal dwa razy wyższe niż w czerwcu.

"W ubiegłym miesiącu liderem sprzedaży były fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do których per saldo trafiło ponad +0,9 mld zł. W kontekście całego roku jest to nawet więcej, niż w funduszach mieszanych (które, warto podkreślić, jeszcze ani raz w tym roku nie zanotowały ujemnego salda). Łącznie do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego trafiło w ciągu minionych 7 miesięcy niemal +2,4 mld zł"- czytamy w raporcie. 

Do funduszy mieszanych wpłacono w lipcu +0,4 mld zł netto. To bardzo dobry wynik, podobnie jak ponad +0,4 mld zł, które trafiły do funduszy dłużnych. Tu niezmiennie wiodąca rola należy do funduszy inwestujących w dług przedsiębiorstw, które to oferują bardzo atrakcyjne oprocentowanie (jeśli porównany je np. do depozytów bankowych), przy nierzadko wysokich zabezpieczeniach i dobrej kondycji finansowej samych emitentów, podano w materiale.

"Warto zwrócić uwagę na fundusze akcji. O ile inwestorzy z rezerwą podeszli do rynków kapitałowych w czerwcu (+15,8 mln zł dodatniego salda), o tyle w lipcu ulokowali w tych produktach już ponad +0,2 mld zł" - czytamy dalej. 

Według IZFiA, po raz trzeci w tym roku ujemne saldo zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (-0,2 mld zł). Był to podobny poziom odpływu środków, jak miesiąc wcześniej. Lipcowy bilans wpłat i umorzeń byłby jeszcze wyższy, gdyby nie odpływ inwestycji w funduszach dedykowanych (niecałe -0,2 mld zł). Był to głównie efekt umorzeń w kategorii funduszy obligacji (-0,1 mld zł).

"Podsumowując,sytuacja na rynku funduszy wygląda optymistycznie. W ubiegłym roku w tym samym czasie na rynek trafiło +2,5 mld zł, podczas gdy na koniec lipca tego roku jest już ponad +6,4 mld zł" - podsumowała w raporcie IZFiA. 

(ISBnews)