BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tyg. na danych o PKB z Polski i bankach centralnych

ISBNews
14.08.2017 13:49
A A A


Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu istotne będą miały dane dotyczące przede wszystkim PKB za II kw. w Polsce, a na świecie - sygnały z banków centralnych, uważają ekonomiści BOŚ Banku.

"Miniony tydzień przerwał, trwającą od kilku tygodni, wakacyjną stabilizację na globalnym rynku finansowym. Wzrost ryzyka geopolitycznego w wyniku nasilenia napięcia w relacjach USA ? Korea Północna poskutkował wzrostem awersji do ryzyka globalnie. W tych warunkach miniony tydzień przyniósł osłabienie notowań aktywów na polskim rynku finansowym. Koniec tygodnia i początek bieżącego tygodnia przyniosły stopniowe wygaszanie awersji do ryzyka, przy już nieco silniejszym wpływie na globalną sytuację rynkową publikacji danych makroekonomicznych" - napisali analitycy w raporcie.

Przewidywanie tendencji rynkowych w kontekście wzrost awersji do ryzyka notowanego w minionym tygodniu jest bardzo trudne, gdyż narzędzia do analizy tej sytuacji pozostają poza aparatem analitycznym ekonomisty, podkreślili.

"Biorąc historyczne reakcje rynkowe w podobnych przypadkach można wskazać, że generalnie tego typu wydarzenia miały jedynie krótkotrwały wpływ na sytuację rynkową. Oczywiście, nigdy nie można wykluczyć eskalacji sytuacji i scenariusza negatywnego, z trwałym negatywnym wpływem napięcia geopolitycznego na aktywność gospodarek azjatyckich, a przez to - globalnej gospodarki. Póki co taki rozwój sytuacji pozostaje scenariuszem mniejszościowym. Jeśli informacje o charakterze geopolitycznym zejdą faktycznie na dalszy plan, na pierwszy plan zainteresowania inwestorów powrócą dane makroekonomiczne i informacje z banków centralnych" - czytamy dalej.

W tym tygodniu będą to zapisy dot. przebiegu dyskusji podczas lipcowych posiedzeń Fed i EBC oraz publikacje nt. produkcji i sprzedaży detalicznej w USA oraz PKB za II kw. w gospodarkach EMU. W przypadku polskiej gospodarki oczekiwane będą publikacje wstępnego wyniku PKB za II kw. (oczekujemy nieco niższego wyniku niż w I kw. - na poziomie 3,7% r/r) oraz pierwsze miesięczne dane za III kw. ? lipcowe płace i zatrudnienie w przedsiębiorstwach, produkcja oraz sprzedaż detaliczna, wskazali eksperci.

"Napływające ostatnio informacje z głównych gospodarek (z wyjątkiem danych z amerykańskiego rynku pracy) stanowiły raczej negatywne niespodzianki, wskazując na ograniczony potencjał do silniejszego ożywienia aktywności gospodarki globalnej oraz utrzymujące się słabe tendencje inflacyjne. Potwierdza to naszą ostrożność co do tempa zacieśniania polityki monetarnej przez główne banki światowe. Jeśli taki scenariusz będzie nadal realizowany, powinien on wspierać relatywnie niskie rentowności papierów skarbowych na rynkach bazowych, przy ograniczonym negatywnym wpływie zacieśnienia  polityki pieniężnej globalnie na aktywa rynków wschodzących i krajowe aktywa  finansowe" - napisano w materiale.

Jednocześnie jednak należy pamiętać, że ostatnie półrocze przyniosło, m.in. na bazie optymizmu co do perspektyw gospodarki globalnej, najsilniejszy od kilku lat napływ kapitału na rynki wschodzące.

"Jeśli zmaterializuje się scenariusz braku dalszego przyspieszenia aktywności gospodarki globalnej, to może wyczerpywać się potencjał do dalszej poprawy sytuacji na rynkach wschodzących. W takim scenariuszu wygasać będą impulsy do ponownego wzmocnienia polskich aktywów finansowych. Z drugiej strony cały czas korzystnie na notowania krajowych aktywów powinna wpływać sytuacja wewnętrzna (dane makroekonomiczne, dużo lepsze od oczekiwań sprzed kilku miesięcy wyniki fiskalne w l. 2017-2018, korzystna sytuacja w bilansie płatniczym). W efekcie oddziaływania tych dwóch wypadkowych w perspektywie najbliższych miesięcy oczekujemy  trendu bocznego w przypadku notowań kursu złotego w relacji do euro oraz złotowych rentowności obligacji skarbowych" - podsumowali analitycy BOŚ Banku.

(ISBnews)