MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 13,5 mld zł po II kw. 2017 r.

ISBNews
16.08.2017 11:18
A A A


Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za II kwartał 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 13 518 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 17 521 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań.

"Za 2 kwartały 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 116 273 mln zł (tj. 50,5% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 8,0%" - czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 55 896 mln zł, tj. na poziomie 50,4% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 5,3%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 102 755 mln zł, co stanowiło 41,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 12,8%.

Według danych za 2 kwartały 2017 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 16 438 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano także.

"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66 488 mln zł, co stanowiło 28,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,5% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po 2 kwartałach 2017 r. było niższe o 3,7%" - czytamy dalej.

(ISBnews)