GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 18% w I półr.

ISBNews
16.08.2017 12:52
A A A


Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 5 pkt proc. r/r do 18% na koniec I półrocza 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w I półroczu nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 77% obrotów, podała giełda.

"Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2017 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 52% obrotów akcjami, mniej o 2 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 30%, o 3 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w pierwszej połowie 2017 r. wygenerowali 18% obrotów (+5 pkt proc. r/r), potwierdzając stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 32%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (30%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14%), podano również.

"Na rynku NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2017 r. odpowiadali aż za 77% obrotów. Ich udział wzrósł w tym okresie o 2 pkt proc. wobec I półrocza 2016 r. Inwestorzy zagraniczni stanowili 7% obrotów w pierwszej połowie 2017 r. Instytucje wygenerowały w tym okresie 16% obrotów, o 1 pkt. proc. mniej r/r. W I półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 52% obrotów akcjami (wzrost z 22% w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect były firmy (13% obrotów) i animatorzy (12%)" - czytamy dalej.

Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2017 r. na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 52%. Na rynku opcji zaś sięgnął 44%. W I półroczu 2017 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 28% i 20%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 31%, co oznacza wzrost aż o 21 pkt proc. r/r  i 10 pkt proc. wobec II półrocza 2016 r., podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)