MIB: Wartość umów na budowę 347,3 km dróg to 12,5 mld zł do 30 VI br.

ISBNews
16.08.2017 16:27
A A A


Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Od 16 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. zostało podpisanych 29 umów na budowę 347,3 km dróg i autostrad w Polsce o łącznej wartości 12 548 523 412,81 zł, poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, odpowiadając na interpelację poselską.

"W ww. okresie podpisano:

* 1 umowę na realizację autostrady o długości 16,7 km i wartości brutto umowy 574 466 949,36 zł;

* 24 umowy na realizację odcinków dróg ekspresowych o długości 302,3 km i wartości brutto umów 11 367 311 274,86 zł;

* 4 umowy na budowę obwodnic w ciągu dróg krajowych o długości 28,3 km i wartości brutto umów 606 745 188,59 zł" - czytamy w komunikacie.

W tym okresie rozstrzygnięto 33 postępowania przetargowe, przy czym wyjaśnić należy, że przez rozstrzygnięcie przetargu rozumie się wybór oferty najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt, że dla kilku z ww. postępowań nie podpisano jeszcze umowy nie jest możliwe podanie łącznej kwoty rozstrzygniętych przetargów, podano także.

"W ww. okresie ogłoszono 21 przetargów na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o zakładanej wartości wydatków Krajowego Funduszu Drogowego wynoszącej 15 496 378,03 tys. zł" - podsumowano.

(ISBnews)