Discovery zamierza 1 IX wykonać opcję nabycia od Agory 51,06% Green Content

ISBNews
21.08.2017 16:14
A A A


Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Discovery Polska zamierza 1 września wykonać opcję zakupu od Agory pozostałych 51,06% udziałów w spółce Green Content, nadawcy kanału telewizyjnego Metro, podała Agora.

?W efekcie zrealizowania opcji, udział Discovery w spółce Green Content wyniesie 100%, a Agora przestanie być udziałowcem Green Content. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wyniki spółki oraz Grupy Agora w trzecim kwartale 2017 r. Szacowany wpływ powyższej transakcji na wyniki Agory i Grupy Agora spółka poda wraz z komunikatem o zrealizowaniu opcji" ? czytamy w komunikacie.

Wcześniej Discovery nabyło od Agory 860 udziałów w kapitale zakładowym Green Content o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 43 tys. zł, reprezentujących 21,5% kapitału zakładowego Green Content, za cenę 4 mln zł. Dodatkowo, Discovery objęło 2 150 udziałów (każdy o wartości nominalnej 50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Green Content, w zamian za wkład pieniężny o wartości 10 mln zł. W rezultacie Discovery posiada łącznie 3 010 udziałów w kapitale zakładowym Green Content, co stanowi około 48,94% głosów na zgromadzeniu wspólników Green Content.

Umowa, zgodnie ze zdefiniowanymi w niej zasadami, przewidywała możliwość sprzedaży przez Agorę pozostałych udziałów na rzecz Discovery do 31 grudnia 2017 r. Realizacja opcji będzie skuteczna w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Agory kwoty 19,0 mln zł jako ceny nabycia 51,06% udziałów w Green Content, podano również.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)