Zysk netto Aplisensu spadł r/r do 6,3 mln zł w I poł. 2017 r.

ISBNews
22.08.2017 08:18
A A A


Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 8,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,59 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 10,94 mln zł wobec 11,77 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,75 mln zł w 2017 r. wobec 45,98 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w I połowie 2017 roku 44,7 mln zł i spadły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 2,7%. Spadek przychodów ogółem Grupy Aplisens był spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym, gdzie grupa odnotowała spadek o 2,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik z działalności operacyjnej w spadł o 13,8% r/r, co spowodowane jest spadkiem przychodów ze sprzedaży, wzrostem udziału sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem grupy oraz wzrostem kosztów działalności grupy, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)